Πιθανότητες - Στατιστική

*ΝΕΟ* Πακέτο Σημειώσεων Νο 1:
>Πιθανότητες - Πακέτο Νο 1<

Σημειώσεις του μαθήματος όπως διδάχθηκε το 2009. Ευγενική προσφορά του Freemind!
>Πιθανότητες<

Φυλλάδιο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
>Φυλλάδιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων<

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου