Υπολογιστές 1!

Ένα πολύ κατανοητό βοήθημα για το μάθημα Υπολογιστές 1. Έχει μόνο Pascal-Fortran.
>Βοήθημα Pascal - Fortran<

Ένα ακόμα χρήσιμο βοήθημα Fortran από το μαθηματικό:
>Βοήθημα Fortran77<

Ακόμα ένα αρχείο για τις μετατροπές Αριθμητικών Συστημάτων, κάτι που σχεδόν πάντα είναι πρώτο θέμα:
>Αριθμητικά Συστήματα<

Ευχαριστώ Kats1k1, Stakisko & Freemind για τα e-mails!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου