Φυσική Στερεάς Κατάστασης

ΜΑΘΗΜΑ
Σημειώσεις
του μαθήματος από το εαρινό 2009 (τα ίδια παρέδωσαν και το 2010):
>Σημειώσεις 2009 - Βαρώτσος<
>Σημειώσεις 2009 - Γραμματικάκης<

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

κάποιες απο τις ασκήσεις έχουν αλλάξει, εδώ ανεβάζω το υλικό όπως το βρήκα.
Συνήθως γίνονται έξι ασκήσεις: 1Α, 1Β, 1Γ, 2Α, 2Β, 2Δ.

>1Α - Ηλεκτρόνια σε Περιοδικό Δυναμικό<
>1Β - Ενεργειακό Χάσμα Γερμανίου<
>1Γ - Επαφή p-n<
>1Δ - Φαινόμενο Hall<
>1Ε - Υπεραγωγός Υψηλών Θερμοκρασιών<
>2Α - Μελέτη Πλεγματικών Ταλαντώσεων<
>2Β - Περίθλαση Ηλεκτρονίων σε Πλέγμα Γραφίτη<
>2Γ - Περίθλαση Ακτίνων Χ<
>2Δ - Επίδραση Θερμοκρασίας στα Κέντρα Χρώματος<

2 σχόλια: