Ρευστομηχανική!

Φυλλάδιο από το Φυσικό Πατρών:
>Μηχανική των Ρευστών - Αθανάσιος Αργυρίου<

3 σχόλια: