Κβαντομηχανική 1!

ΤΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ
Σημειώσεις
2009-2010 απο το τμήμα Λαχανά:
>Κβαντομηχανική 1 - Τμήμα Λαχανά 2009-2010<
Οι σειρές ασκήσεων του Λαχανά:
>Kβαντομηχανική 1 - Ασκήσεις Λαχανά<
Θέματα Λαχανά:
>Κβαντομηχανική 1 Θέματα Λαχανά<
>Κβαντομηχανική 1 Θέματα Λαχανά με Λύσεις<

ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ-ΣΦΗΚΑ

Ασκήσεις, Θέματα & Σημειώσεις Καρανίκα-Σφήκα:
>Κβαντομηχανική 1 Θέματα 1 Καρανίκα-Σφήκα<
>Κβαντομηχανική 1 Θέματα 2 Καρανίκα-Σφήκα<
>Κβαντομηχανική 1 Σημειώσεις Καρανίκα-Σφήκα<
>Κβαντομηχανική 1 Ασκήσεις Καρανίκα-Σφήκα<

ΓΕΝΙΚΑ
Γενικές Σημειώσεις του μαθήματος:
>Κβαντομηχανική 1 Γενικές Σημειώσεις<

Ευχαριστώ πολύ τους Διονύση, Darth Sfikas, Giorgos & Π.Ν. για το υλικό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου